Camədəran

İran mus-də: hümayun dəstgahında bəxtiyarı şöbəsindən əvvəl oxunan guşə; bayatı-İsfahan dəstgahının ilk muğam şöbələrindən biri.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007