Cəngi

qəhrəmanlıq və cəngavərlik ruhunu ifadə edən gümrah və şən musiqi əsəri. Cəngi pəhləvanlar yarışında da (pəhləvani), cıdır düzündə də çalınır. Bir qayda olaraq zurnaçılar dəstəsi tərəfindən ifa olunur. Ölçüsü 2/4 dir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007