Çəkavək
(far. hərf. torağay)

hümayun dəstgahının ilk əvvəlində oxunan muğam şöbəsi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007