Hacı Hüsni

İran mus-də: şur dəstgahında bayatı-kürd ilə bəstə-nigar arasında bulunan şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007