Həzzkar
(həzz – vəcdə gəlmək, sevinmək ya da həzəm – sim)

– 40 simli “fil xortumuna bənzər” musiqi aləti.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007