Koroğlu

1.Azərbaycan xalq instrumental musiqisində qəhrəmanlıq və çeviklik halını vəsf edən rəqs musiqi formalarından biri;

2. Aşıq yaradıcılığında Koroğlu dastanını vəsf edən şeir musiqili geniş kompozisiya.

Koroğlu müxəmməsi
- İfa edir - Aşıq Mahmud Məmmədov.
Meydan Koroğlu
- İfa edir - Aşıq Mahmud Məmmədov.
Rübayi Koroğlu
- İfa edir - Aşıq Mikayıl Azaflı.
Döşəmə Koroğlu
- İfa edir - Aşıq Mikayıl Azaflı.
Dəli Koroğlu
- İfa edir - Aşıq Əkbər Cəfərov.
Cəngi Koroğlu
- İfa edir - Aşıq Əkbər Cəfərov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007