Məsihi

1. rast dəstgahının son şöbəsi;

2.Azərb. kl. mus-də: nəva dəstgahında Hüseyni ilə şahnaz arasında yerləşən şöbə;

3.İran musiqisində: segah dəstgahında rahab ilə şah-Xətai arasında, nəva dəstgahında busəlik ilə təxt-Taqdis (ya da təxt-Kavus) arasındakı şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007