Məvaliyan

Hümayun dəstgahının ilk şöbələrindən biri.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007