Moalif

Hümayun dəstgahının əvvəlində, bəxtiyari ilə Leyli və Məcnun şöbələri arasında ifa olunan parça. Bəzi müəlliflər əksinə, moalifi muğamın sonunda bəxtiyari ilə üzzal guşələri arasında qeydə alırlar.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007