Mureh

Hümayun dəstgahında suzi-güdaz ilə nəfir arasında yerləşən şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007