Şaxə

mənsub olduğu dəstgahın kökünə (məqamına) əsaslanaraq və həmin dəstgah intonasiyaları sahəsində qalaraq özlüyündə bir neçə şöbədən ibarət yeni bir dəstgah təşkil edən muğamat şöbələrinin məcmusu; məs.:Şur muğamı daxilində olan dəşti, əbu-əta və s. kiçik dəstgahlar.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007