Ney-Davud

hümayun dəstgahında bidad ilə bavi arasında bulunan muğam şöbəsi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007