Nəhib

1. şur dəstgahında Hüseyni ilə Əraq şöbələri arasında ifa olunan vokal instrumental epizod;

2. rast dəstgahında mübərriqə ilə mühəyyər şöbələri arasındakı vokal instrumental parça.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007