Nişib-fəraz
(far., hərf. eniş, yoxuş)

1. şur dəstgahında sarənc şöbəsindən sonra, bayatı-Şiraz dəstgahında bayatı-İsfahandan əvvəl ifa olunan bağlayıcı şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007