Nüzhə

Səfiəddin Urməvinin icad etdiyi simli musiqi aləti. Zahiri görünüşü çəngə bənzəyir, 81 simi vardır. Bu simlərdən hər üçünün eyni ucalıqda (unison) köklənmiş olduğunu nəzərə alsaq, nüzhə musiqi alətində 27 müxtəlif səs əldə edildiyi məlum olar.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007