Rədif

muğamat şöbələrinin, guşələrinin, təsnif və rənglərinin dəstgahlar sistemi üzrə təşkil və tənzim qaydası.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007