Surna

qədim üfləmə ağac musiqi aləti.Zahiri görünüşü və səslənilmə prinsipi bizə məlum olan zurnaya (bax) çox oxşayır. Lakin öz həcmi etibarı ilə zurnadan bir qədər böyükdür. Zurnadan da güclü, şiddətli, qulaq batıran səsi var. Musiqi kitablarında adı çox təsadüf edilir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007