Elegiya
(yunan. elegeia, elegos şikayət)

kədərli, düşüncəli xarakterə malik instrumental və vokal pyes.

- Üzeyir Hacıbəyov. "Arşın mal alan" musiqili komediyası. Gülçöhrənin nəğməsi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007