Eolik lad, eolik məqam

melodik lad; səssırası natural minorla üst-üstə düşür.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007