İonik lad, ionik məqam

səssırası natural majorla üst-üstə düşən melodik lad.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007