Janr
(fr. genre tərz, cins, səpki, üsul)

musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər (quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.

Simfonik musiqi janrları: simfoniya, simfonik löhvə, simfonik muğam.

İnstrumental musiqi janrları: prelüd, fuqa, sonata, sonatina, ballada.

Vokal musiqi janrları: mahnı, ariya, ariozo, romans.

Azərbaycan musiqi janrları: muğam, rəng, təsnif, zərbi muğam.

Xalq musiqi janrları: laylay, əmək mahnıları, yallı, rəqs.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007