Desima
(lat. decima onuncu)

1. 10 pilləyə bərabər interval; 10 rəqəmi ilə işarə olunur; çox zaman mürəkkəb interval kimi oktava + tersiya olaraq izah edilir. Böyük desima (b.10) 8 tondan, kiçik desima (k.10) 7½ tondan ibarətdir.

2.Verilmiş pillədən hesablanan 10-cu pillə.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007