Diatonika
(yun. diatonikos gərilimş, yəni bir səsdən, bir pərdədən o birisinə keçən)

yalnız xalis, böyük və kiçik intervalları özündə cəmləşdirən diatonik səssırasına əsaslanan səslərin birləşməsini və bir birini əvəz etməsini öyrənən elmi sahəsi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007