Diatonik səssırası

1.Sadə səslərin (alterasiya işarəsi olmadan) ardıcıllığından əmələ gələn səssırası: do,re,mi,fa,sol,lya,si; başqa sözlə - əsas səssarası.

2. Alterasiyalı səslərin də daxil olduğu, lakin əsas səssırasına uyğun gələn intervallardan ibarət səssırası.

3. Bərabər temperasiyalı səssırası.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007