Hoboy
(ital. oboe; alm. Hoboe; fr. hautbois: haut yüksək, bois ağac)

ağac nəfəsli alət; konus formalı alət olub klapanlar sistemi ilə təchiz olunur.

Qədim ney alətindən törəmişdir. XVIII əsrin I yarısından professional musiqidə istifadə olunur.

Səslənmə diapazonu iki oktava yarım həcmindədir (kiçik oktava si-bemol, üçüncü oktava fa).

Hoboyun növü ingilis. nəfiri.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007