Xromatik intervallar

tam xromatik səssırasında rast gəlinir; diatonik intervallara nisbətən artırılmış və ya əksildilmiş olur; art. 2, əks. 7 və s.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007