Motet
(lat. motetus, motus - söz)

12-14-cü əsrlərdə yaranmış çoxsəsli mahnı, eynivaxtda müxtəlif məzmunlu, müstəqil melodiyaların uzlaşmasından ibarətdir; sonralar a kapella ifa olunan çoxsəsli əsər növü.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007