Ton
(yun. tonos gərginlik, vurğu)

1. Müəyyən yüksəkliyə malik səs;

2.Bərabər-temperasiyalı səssırasında iki səsin yüksəklik münasibəti; iki yarımtona bərabər ton bütöv ton.

3.köhnəlmiş mənada lad.

4.Akkordun səsi: əsas ton, tersiya tonu, kvinta tonu, septima tonu, nona.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007