Viola
(ital. viola hansı sözdən əmələ gəldiyi məlum deyil)

skripka ailəsindən olan kamanla çalınan simli alət. Səslənməsi skripkaya nisbətən bəmdir.

Bax: Alt.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007