Vokal musiqi
(ital. vocale səsli)

instrumental müşayiətlə və ya müşayiətsiz oxumaq üçün musiqi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007