Balaman

- əslində tut, nadir hallarda isə ərik ağacından qayrılan, baş tərəfinə ikiqat yastı qamış müştük taxılmış (buna görə də çox zaman yastı balaman adlanan) üfləmə musiqi aləti. Gövdəsində 9 dəlik olur (8-i ön, biri isə dal tərəfdə). Ta ən qədim zamanlardan bəri Azərbaycanda çox geniş yayılmış üfləmə musiqi alətidir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007