Gitara

simli-dartımlı musiqi aləti; solo və müşayiətedici alət kimi istifadə olunur.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007