Üşşaq
(hərf. aşiqlər, aşiq məşuq)

1.Yaxın Şərq xalqları musiqisinin əsasını təşkil edən 12 əsas muğamdan birincisi;

2. rast dəstgahının mayəsində ifa olunan guşələrdən biri.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007