Şah Xətai

1.XIX əsr Azərbaycan musiqisində şahnaz dəstgahında Əbülçəp ilə Azərbaycan arasında yerləşən şöbə;

2.aşıq yaradıcılığında vokal instrumental mahnı forması.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007