Bəhr–nur

– kl. m-də: 1.Rast–pəncgah dəstgahında Üşşaqdan sonra gələn guşə;

2.Hümayun dəstgahında bayatı–əcəm ilə şahnaz arasında olan guşə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007