Bərdaşt

dəstgahların əvvəlində, müqəddimə tərzində çalınan kiçik instrumental epizod.
- Not yazısı Nəriman Məmmədovundur.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007