Bəxtiyari

kl. m-də: Hümayun dəstgahındakı ilk guşələrdən biri.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007