Bavi
(bavi qəbilələri)

hümayun dəstgahında Əbülçəp ilə süzi güdaz şöbələri arasındakı guşə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007