BayatıƏcəm

bax: Bayatıtürk.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007