Bayatıtürk

kl. m-də: 1.Şur dəstgahı tərkibində olmaqla özlüyündə dügah, fili, şikəstə, camədəran, Mehdiyi zərrabi, ruh-ül-ərvah kimi şöbələri birləşdirən muğam;

2.İran musiqisində rast dəstgahında niriz və mübərriğə arasında səslənən şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007