Busəlik

1.Yaxın Şərq xalqları klassik misiqisinin əsasını təşkil edən əsas muğamlardan üçüncüsü;

2.nəva dəstgahında HüseyniMəsihi şöbələri arasında ifa olunan kiçik bir guşə;

3. Şur dəstgahının ən son guşələrindən biri (Mir Möhsün Nəvvab Busəlik sözünü Pifaqorun xadimlərindən birinin adı ilə əlaqələndirsə də, heç bir musiqi kitabında bu ehtimal təsdiq olunmur).
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007