Bayatı–Şiraz

– 1.Azərbaycan musiqisinin yeddi əsas muğamından biri;

2.Bərdaşt, mayə, nişibi–fəraz, bayatı–İsfahan, xavəran, üzzal kimi mühüm muğam şöbələrinin məcmusundan ibarət olan bir dəstgah. Öz gözəl, axıcı ləhni və dərin təsir qüvvəsinə görə musiqi ədəbiyyatında çox zaman “ərusi – musiqi” (musiqinin gəlini) adlandırılır.
- İfa edir: Ağaxan Abdullayev.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.

- Nazim Əliverdibəyov. "Bayatı-Şiraz". Ülviyyə Hacıbəyova piano.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007