Fili
(far. hərf. açıq boz rəng)

Azərbaycan musiqisində: hümayun dəstgahında, İran musiqisində: mahur dəstgahında olan muğam şöbəsi.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007