Giləgi

Dəşti muğamında dubeytdən sonra ifa olunan şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007