Humayun
(hümayun)

1. Yaxın Şərq xalqları musiqisinin 24 əsas muğam şöbəsindən biri;

2. XIX əsr Azərbaycan musiqisində rəhavi (rahab) dəstgahında rahab ilə tərkib arasındakı şöbə;

3. hümayun, fili, Şüştər, tərkib, bidad, Məsnəvi, üzzal şöbələrindən ibarət dəstgah;

4. İran mus-də: çəkavək, bəxtiyari, moalif, Leyli və Məcnun, tərz, bidad, ney-Davud, guşeyi-çahargah, məvaliyan, əbül-çəp, bavi, suzi-güdaz, mureh, nəfir (nəfir-fərəng), şüştəri, camədəran, üşşaq, üzzal, zabol, bayatı-əcəm, bəhr-nur, şahnaz, dənasəri, mənsuri, Məsnəvi şöbələrindən ibarət dəstgah.

- İfa edir: Seyid Şuşinski.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007