Kərkuki

Azərbaycan klassik musiqisində rast, çahargahnəva dəstgahlarının tərkibində olan əsas şöbələrdən biri.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007