Müxalif

ər.- çahargah dəstgahında hasar ilə məğlub arasındakı şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007