Mənsuriyyə

- çahargah kökündə olan zərbli muğam. Eyni zamanda çahargah dəstgahının tərkibinə daxil olaraq, muğamın son şöbələrindən biri hesab olunur. Əvvəllər rast dəstgahında da çalındığı məlumdur. Lakin bu halda mənsuriyyənin yalnız vəzni (ritmik şəkli) saxlanılır, melodiyası isə rast dəstgahı kökünə tərcümə edilmiş olur.
- İfa edir: Qədir Rüstəmov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007