Məğlub

çahargah dəstgahında müxalifdən sonra gələn şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007