Maani

şur kökündə zərbli muğam.
- İfa edir: Alim Qasımov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007